audio

Ljud och melodier idag

Idag ljudsätts i stort sett allt – från reklamjingeln till hur knapptryckningen på en hushållsapparat skall låta. Faktum är att ljudet av hur en bildörr låter när den stängs – är marknadsföring idag. Ljudproduktion är en integrerad del av företag, tjänster och produkter och starkt förknippat med olika aktörer på marknaden. Oavsett om det gäller ett exklusivt bilmärkes ljud av hur bildörren skall låta när den slås igen eller om det gäller ett enstaka ljudalster som ingress för ett spel. Ljud och melodi kommer förbli en betydande del av den produkten eller tjänsten som förknippas med företagets image och profilering.

Ljudslingor, melodier och toner.

Företag som tar tonerna, gör slingorna och hittar tempot åt alla kunder som behöver hålla ton, takt och puls inför nästa produkt- eller tjänst som skall lanseras. Nästintill oreflekterat pågår ljud, melodier och toner runtomkring alla dagligen. Forskning påvisar att signaturmelodier starkt kopplas till en tjänst, en produkt eller ett företag. Den ljublå glassbilen har haft samma melodislinga sedan 1970-talet och är en del av den svenska folkkulturen idag – hur många gånger har den spelats och spelas fortfarande?

Musik, toner och rytmer gör skillnad. Det är en viktig del av marknadsföringen att nå kundernas öron – det är minst lika viktigt som att nå kundernas ögon.

Ljud är marknadsföring

Att ändra signaturmelodin vore förmodligen förödande för den ljusblå glassbilsföretagets produktförsäljning. Eller tänk på nyhetsvinjetter och hur starkt man förknippar nyhetskanalerna med de välkända inledningstonerna. Ett annat exempel är tv-spel. Super Marios välkända tematiska melodier och ljud i jakten på att rädda prinsessan är idag mer välkända än vilken nationalsång som helst – i hela världen. Musik, melodi och toner är ett sätt att fånga intresse, skapa spänning och lämna avtryck hos åhöraren.