Köpglada låtar

Musiken lockar köpare in i butik – på både nätet och i den fysiska butiken är musiken viktig. Det finns en hel del forskning på området kundhandel och musik. Svenska forskaren Sven- Olof Daunfeldt är professor i Nationalekonomi och insatt i musikens påverkan på kundbeteende och handel. Bakgrundsmusiken har betydelse för hur mycket kunden handlar och hur länge en kund stannar kvar i butiken. Kunderna identifierar sig med vilken typ av bakgrundsmusik som spelas och därmed kan företag inrikta sina musikval för att locka till sig en specifik kundgrupp. Företaget Business Music Production (BMP) kan utforma och specificera rätt musik för dina kunder. De skapar ljud, beats och jinglar för alla typer av produkter och tjänster.

Studier av musik och handel

Vetenskapliga studier i USA och Australien visar att även tempo och musikgenre som spelas har betydelse för kundernas beteende och besökstid. Ett långsammare tempo gjorde att kunderna dröjde sig kvar 19 sekunder längre än om samma butik spelade snabbare musik och tempo. Vill man få människor att dricka snabbare i en bar – öka tempot på musiken. Studier i USA visar att gästerna i en bar drack snabbare och mer om musiken var pådrivande och mer snabb i tempot.

En studie av en vinbutik som spelade klassisk musik för butiksbesökarna – ledde till att kunderna vid vinköpet valde ett exklusivare lite dyrare vin än om butiken spelade en annan musikgenre. Förmodligen beror det på att klassisk musik anses vara mer sofistikerad, intellektuell och av högre klass än annan genremusik.

Musiken påverkar

Mood_RecordsGlädje, spänning eller ett inre lugn – musiken påverkar på olika sätt. Dramatisk musik kan göra personer alerta och vakna. Pulserande och rytmiska ljud kan få många att vilja börja dansa och röra på sig. Naturliga ljud som hav, regn och fågelkvitter kan lugna en del människor. Samtidigt visar forskningen att köpkraften stärks om besökarna hör musik eller melodier. Tystnaden gav i samtliga undersökningar sämre köpkraft oavsett vilka produkter och tjänster som butikerna saluförde.